Меню

Кошек перевод с армянского

Tania-Soleil Journal

Параллельные переводы. Фоторепортажи. Статьи об изучении иностранных языков.

Շունն ու Կատուն հեղինակ՝ Հովհաննես Թումանյան

Сказка Ованеса Туманяна «Пес и Кот» (в переводе Самуила Маршака «Кот-скорняк») на армянском языке и в переводе на русский язык.

Самуил Яковлевич Маршак, на книгах которого выросло не одно поколение маленьких читателей, известен и как талантливый переводчик. В его признанных классическими переводах зазвучали на русском языке сонеты Уильяма Шекспира, песни и баллады Роберта Бёрнса, стихотворения Уильяма Блейка, Уильяма Вордсворта, Джона Китса, Редьярда Киплинга, Эдварда Лира, Алана Милна и Джейн Остин.

Чарующее действие на русского поэта произвело и армянское слово. Самуил Маршак перевел на русский замечательные сказки Ованеса Тадевосовича «Капля меда», «Пес и кот» и стихотворение «Прялка».

«Маршак так искусно воссоздал его знаменитую легенду „Пес и кот“ (озаглавив ее „Кот-скорняк“), что она тотчас же стала излюбленной русской поэмой. Миллионы советских читателей — и раньше всего наши дети и внуки — затвердили ее наизусть.
Лукавое изречение пройдохи-кота:

— вошло в наш разговорный обиход и стало крылатым».

Շունն ու Կատուն

Ժամանակով Կատուն ճոն էր,
Շունն էլ գըլխին գըդակ չուներ,
Միայն, գիտեմ ոչ` որդիանց որդի,
Ճանկել էր մի գառան մորթի:
Եկավ մի օր, ձմեռվան մըտին,
Կատվի կուշտը տարավ մորթին:

— Բար’ աջողում, ուստա Փիսո,
Գլուխըս մըրսեց, ի սեր ասծո,
Ա՛ռ էս մորթին ու ինձ համար
Մի գդակ կարի գըլխիս հարմար:
Վարձիդ համար միամիտ մընա՛,
Համա-համա շատ չուշանա:

— Աչքիս վըրա, քեռի Քուչի,
Մի գըդակ ա, հո մի քուրք չի․
Քու թանկագին խաթեր համար
Ուրբաթ օրը համեցեք տար:
Փողի մասին ավելորդ ա,
Մեր մեջ խոսելն էլ ամոթ ա,
Ի՜նչ մեծ բան ա, տո՜, հե՛ր օրհնած,
Միա՜յն, միա՜յն մի գդակի վարձ:

Ուրբաթ օրը քեռի Քուչին`
Ուստից առաջ` բաց-բաց կուճին
Թափ-թափ տալով` ծանդըր ու մեծ,
Ուստա Կատվի շեմքում կանգնեց.
— Ուստեն ո՞ւր ա… փափախս ո՞ւր ա…
— Մի քիչ կացի, հրես կերևա:

Ուստեն եկավ քուրքը հագին,
Շանը տեսավ, բեղի տակին
Իրեն-իրեն քիչ փընթփընթաց,
Ու մուշտարու վըրա թընդաց.
— Ցուրտը տարա՞վ… վա՜հ, տընա՛շեն,
Չես թող անում մի շունչ քաշեն.
Հեշտ բան հո չի՞, հըլա նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:
— Դե հե՛ր օրհնած, էտե՛նց ասա,
Էդ բարկանալդ էլ ընչի՞ս ա:
Փող եմ տըվել, վախտին կարի,
Թե չէ` ասա, էգուց արի:
Համ ասում ես, համ չես կարում,
Համ խոսում ես, վըրես գոռում,
Հա՛մ, հա՛մ, հա՛մ, հա՛մ,
Քանի, ախպեր, գընամ ու գամ…
Ասավ Քուչին ու նեղացած
Վերադարձավ գլուխը բաց:

Մին էլ եկավ, դարձյալ չըկար.
Էս անգամը դիպան իրար.
Էլ անպատիվ, անկարգ խոսքեր,
Էլ հին ու նո՜ր, էլ հերն ու մե՜ր,
Էլ գող Փիսո՜, էլ քաչալ Շո՜ւն…
Բանը հասավ դիվանբաշուն:
Շունը մինչև գընաց, եկավ,
Ուստա Կատուն կոտըրն ընկավ,
Գըլուխն առավ ու մի գիշեր
Հայդե՛, կորավ. էն կորչիլն էր․․․

Էն օրվանից մինչև օրս էլ
Շունն էս բանը չի մոռացել,
Մըտքում հըլա դեռ պահում ա,
Որտեղ Կատվին պատահում ա,
Վեր ա թըռչում, վըրա վազում,
Իրեն մորթին ետ ա ուզում.
Իսկ սևերես Կատուն հանկարծ
Ետ ա դառնում ու բարկացած
Փըշտացնում ա. մըթամ նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:

1886 Հովհաննես Թումանյան

Кот-скорняк

Скорняжным
Теплым
Ремеслом
Занялся кот
Когда-то.
Мурлыча песню,
За стеклом
Сидел
Скорняк усатый,
Как вдруг
К нему
Явился пес
И шкурку
Мягкую
Принес.

«Здорово, кот! —
Промолвил пес,
Протягивая лапку. —
Трещит
На улице мороз,
Скорее
Шей мне шапку!
Я за ценой
Не постою.
Ну, что ж,
Сошьешь?»
«Изволь, сошью!»

«А долго ль ждать?»
«В денек-другой
Окончу я работу.
Ты приходи,
Мой дорогой,
За шапкою в субботу!
Папаху шить —
Не шубу шить.
Для друга
Можно
Поспешить!

Такую шапку
Смастерим,
Что будет всем
Завидно
А о цене
Поговорим.
Нам торговаться
Стыдно.
Папаху шить —
Не шубу шить.
С деньгами можно
Не спешить».

В субботу утром
Старый пес,
Потягиваясь зябко,
Просунул в дверь
Замерзший нос.
«Ну что,
Готова шапка?»
«Нет», — говорят
Ему в ответ.
«А где хозяин?»
«Дома нет!»

Продрогший пес
Присел и ждет
Перед крыльцом
На тряпке.
Вот по дорожке
Кот идет
В богатой
Новой шапке.
Увидев пса,
Сказал он так:
«Зачем торопишься,
Чудак?
С таким шитьем
Нельзя спешить.
Нешуточное дело!
Папаху шить —
Не шубу шить,
Но надо шить умело.
Побрызгал шкурку
Я с утра,
Теперь кроить ее пора!»

Читайте также:  Беременность кошек срок родов

«Мне очень жаль, —
Ответил пес, —
Что шапка не готова,
Но не сердись
На мой вопрос:
Когда явиться
Снова?
Не в гости
Я хожу
В твой дом,
А за своим
Хожу
Добром!»

«Ну, так и быть, —
Бормочет кот, —
Приди к обеду
В среду!»
Среда настала.
Пес идет
За шапкою
К соседу.
«Как поживаешь?»
«Жив-здоров!»
«Готов заказ?»
«Нет, не готов!»
Тут вышел крупный разговор,
Потом и потасовка.
«Ты, братец, плут!»
«Ты братец, вор,
Жена твоя воровка!»
«Щенок!»
«Урод!»
«Молокосос!»
«Паршивый кот!»
«Плешивый пес!»

Доходит дело
До суда.
Узнав
Про эту драку,
Судья сказал:
«Позвать сюда
И кошку, и собаку!»
Лукавый кот
И бедный пес
Вдвоем явились
На допрос.

Кто их судил,
Когда и как —
Отдельно
Или вместе, —
Я не скажу.
Но кот-скорняк
С тех пор пропал
Без вести.
Бежал он,
Хвост подняв трубой,
И все меха
Унес с собой!

А так как
Этот кот-скорняк
Всем нашим кошкам
Прадед, —
Семейства кошек
И собак
Между собой
Не ладят.
Кота увидев,
Честный пес
Рычит
И громко лает,
Как будто
Каверзный вопрос
Задать ему желает:
«Готова шапка
Или нет?»
А кот
Шипит ему в ответ.
При этом кот
Плюется так
В смущенье
Или в страхе,
Как это делал
Кот-скорняк,
Когда кроил папахи.

Ованес Туманян
Перевод Самуила Маршак

Источник

Кошек перевод с армянского

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Самый сок!

всё то интересное в сети, что попало в мои сети

Как звучит слово «Кошка» на разных языках мира

Английский язык: Кэт , пусси.

Арабский: Кьит или Биссих

Африканс: Кэхт; котенок — Кэтджи

Болгарский: Koтка ; кот — Koтарак

Венгерский — Мацска или Тситса. Венгры называют своих кошек — Тситсука, Тситсус-Митсус, Нуау-нуау

Вьетнамский — Кон Мко

Гавайский — Попоки, а котёнок Кики

Гаэльский язык острова Мэн — Кэйт (кошка вообще), Стуббин (Мэнская порода), Пишин Кэйт (котёнок)

Голландский: Кэт, уменьшительно Кэтджи, множественное число Кэттн; Кошка — Поис, уменьшительно Поисдже, множественное число Поизн; Кот — Кэтэ, уменьшительно Кэтэтджи, множественное Кэтес

Греческий — кошка — Гата, а кот Гатос (за точную транскрипцию спасибо Оксане из Греции).

Дари (один из языков Афганистана): кот пишай, кошка — пиши

Иврит — кот — Хатуль, а кошка Хатуля. Котенок — хатальтуль.

Ирландский — Кэт (длинная э, почти о и мягкая т)

Ирландский (гаэльский) — Пишкин

Исландский — Kэттур, Киса

Испанский — Гэхтох, котёнок Гэтито

Итальянский — кот — Гатто, котёнок-кошка — Гаттина

Латинский — Фелис, Феликс

Литовский — Кэтинэс (кот), кошка — Кэтэ

Мальтийский — Куатус (кот), Куатусса — кошка

В Мексике — Фелино (кот), Фелина (кошка), а множественное число — Фелинэ; Гато (кот), Гата (кошка), а множественное число — Кэт

Немецкий — катце (кошка), кот — катер, котёнок кэцхен. («Х» — мягкое, «Р» — головое,мягкое).

Польский — Кот (кот), Котка (кошка), а котёнок — Котек

Португальский — Гата (кошка), а кот — Гато

Пушту (один из языков Афганистана): кот нарпишак, кошка — пишак, горба

Словацкий — кот или Мизху или Котсё, а кошка Мачка

Тсалаги (язык Чероки) — Висэ

Турецкий язык — Кеди

Украинский — кошка — „кі́шка“ [ки́шка],кот — „кі́т“ [ки́т],котёнок — „кошеня́“ [кошеня́],котята — „кошеня́та“[кошеня́та]

Фарси (Персидский или Иранский) — Горбай, Бэч Горбай (котёнок), Пиши

Филиппинский — Пуса, котёнок — Китин, на Висаянском диалекте котёнок — Курин

Финский — Кисса, Кэтти (уменьшительно)

Французский — Ша -кот, Шат — кошка, Шатон — котёнок

ИсточникКак армяне называют девочек, девушек и женщин?

Армянский язык по праву считается одним из древнейших языков нашей планеты, чья только письменная история насчитывает свыше полутора тысяч лет. Удивительно прекрасный и весьма богатый по своему лексическому составу.

Читайте также:  Как отличить домашнюю кошку от дикой

Давайте сегодня узнаем, как на армянском языке правильно называют представительниц прекрасного пола. Девочек, девушек, женщин.

Ахчик

Самое конечно распространенное слово для обозначения девочки или девушки в армянском языке — это աղջիկ (Ахчик) . Так можно неофициально назвать в неформальном разговоре совершенно любую даму. Примерно, как кратким словечком ара можно неформально обозначить любого армянского мужчину.

В разговорном армянском языке Ахчик часто сокращается просто до формы Ахчи :

— Вохчуйн, ахчи — привет, девочка (голубушка, дорогуша)!

Слово это происходит от староармянского *ałǰ- (девочка ). А то в свою очередь, по мнению некоторых лингвистов происходит от общеиндоевропейского корня *h₂l — т.е молоть муку. Так как именно представительницы прекрасного пола занималась в древности таковым делом.

Ориерд

Распространенное формальное обращение к девушке в армянском языке. Сродни, мисс или мадмазель в английском или французском.

Армянскими буквами пишется как օրիորդ . К примеру, օրիորդն Մարիանէ ― ōriordn Marianē ― мисс Марианна.

В основе — либо урартский корень 𒂊𒌑𒊑𒂊 ( e-ú-ri-e леди, повелительница) . Либо же древнеперсидский корень āhūri — господин, госпожа (откуда бог Ахура Мазда).

Отметим, что в последнее время в армянском языке этим же словом называют также служанок или горничных. Также слово приобретает еще и такой формальный смысл.

Это слово в армянском языке обозначает женщину в принципе. Также армянские мужья официально называют и своих жен.

Интересно, что кин ( կին) — известное общеиндоевропейское слово. Оно напрямую родственно русскому жена , греческому гини , английскому Queen (королева) и шведскому kvinna (женщина).

Тикин

Официальное обращение к женщине на армянском языке звучит как տիկին (тикин). Т.е, госпожа, миссис, мадам. К примеру, миссис Робинсон на армянском языке правильно будет сказать տիկին Ռոբինսոն (Тикин Робинсон).

Куйр (кур или кир, в зависимости от диалекта) — так армяне называют своих сестер. В основе слова куйр ( քույր) — сильно измененное индоевропейское *swésōr, давшее русским слово сестра, а англичанам слово sister.

А вот слово дустр (դուստր) — в переводе с армянского — дочь. Тут уже прямое и наглядное родство по индоевропейской семье языковой виднеется. Но все же в разговорном армянском дочь родители чаще назовут именно ахчик.

Источник

Tania-Soleil Journal

Параллельные переводы. Фоторепортажи. Статьи об изучении иностранных языков.

Շունն ու Կատուն հեղինակ՝ Հովհաննես Թումանյան

Сказка Ованеса Туманяна «Пес и Кот» (в переводе Самуила Маршака «Кот-скорняк») на армянском языке и в переводе на русский язык.

Самуил Яковлевич Маршак, на книгах которого выросло не одно поколение маленьких читателей, известен и как талантливый переводчик. В его признанных классическими переводах зазвучали на русском языке сонеты Уильяма Шекспира, песни и баллады Роберта Бёрнса, стихотворения Уильяма Блейка, Уильяма Вордсворта, Джона Китса, Редьярда Киплинга, Эдварда Лира, Алана Милна и Джейн Остин.

Чарующее действие на русского поэта произвело и армянское слово. Самуил Маршак перевел на русский замечательные сказки Ованеса Тадевосовича «Капля меда», «Пес и кот» и стихотворение «Прялка».

«Маршак так искусно воссоздал его знаменитую легенду „Пес и кот“ (озаглавив ее „Кот-скорняк“), что она тотчас же стала излюбленной русской поэмой. Миллионы советских читателей — и раньше всего наши дети и внуки — затвердили ее наизусть.
Лукавое изречение пройдохи-кота:

— вошло в наш разговорный обиход и стало крылатым».

Շունն ու Կատուն

Ժամանակով Կատուն ճոն էր,
Շունն էլ գըլխին գըդակ չուներ,
Միայն, գիտեմ ոչ` որդիանց որդի,
Ճանկել էր մի գառան մորթի:
Եկավ մի օր, ձմեռվան մըտին,
Կատվի կուշտը տարավ մորթին:

— Բար’ աջողում, ուստա Փիսո,
Գլուխըս մըրսեց, ի սեր ասծո,
Ա՛ռ էս մորթին ու ինձ համար
Մի գդակ կարի գըլխիս հարմար:
Վարձիդ համար միամիտ մընա՛,
Համա-համա շատ չուշանա:

— Աչքիս վըրա, քեռի Քուչի,
Մի գըդակ ա, հո մի քուրք չի․
Քու թանկագին խաթեր համար
Ուրբաթ օրը համեցեք տար:
Փողի մասին ավելորդ ա,
Մեր մեջ խոսելն էլ ամոթ ա,
Ի՜նչ մեծ բան ա, տո՜, հե՛ր օրհնած,
Միա՜յն, միա՜յն մի գդակի վարձ:

Читайте также:  Это кошка она любит молоко перевод

Ուրբաթ օրը քեռի Քուչին`
Ուստից առաջ` բաց-բաց կուճին
Թափ-թափ տալով` ծանդըր ու մեծ,
Ուստա Կատվի շեմքում կանգնեց.
— Ուստեն ո՞ւր ա… փափախս ո՞ւր ա…
— Մի քիչ կացի, հրես կերևա:

Ուստեն եկավ քուրքը հագին,
Շանը տեսավ, բեղի տակին
Իրեն-իրեն քիչ փընթփընթաց,
Ու մուշտարու վըրա թընդաց.
— Ցուրտը տարա՞վ… վա՜հ, տընա՛շեն,
Չես թող անում մի շունչ քաշեն.
Հեշտ բան հո չի՞, հըլա նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:
— Դե հե՛ր օրհնած, էտե՛նց ասա,
Էդ բարկանալդ էլ ընչի՞ս ա:
Փող եմ տըվել, վախտին կարի,
Թե չէ` ասա, էգուց արի:
Համ ասում ես, համ չես կարում,
Համ խոսում ես, վըրես գոռում,
Հա՛մ, հա՛մ, հա՛մ, հա՛մ,
Քանի, ախպեր, գընամ ու գամ…
Ասավ Քուչին ու նեղացած
Վերադարձավ գլուխը բաց:

Մին էլ եկավ, դարձյալ չըկար.
Էս անգամը դիպան իրար.
Էլ անպատիվ, անկարգ խոսքեր,
Էլ հին ու նո՜ր, էլ հերն ու մե՜ր,
Էլ գող Փիսո՜, էլ քաչալ Շո՜ւն…
Բանը հասավ դիվանբաշուն:
Շունը մինչև գընաց, եկավ,
Ուստա Կատուն կոտըրն ընկավ,
Գըլուխն առավ ու մի գիշեր
Հայդե՛, կորավ. էն կորչիլն էր․․․

Էն օրվանից մինչև օրս էլ
Շունն էս բանը չի մոռացել,
Մըտքում հըլա դեռ պահում ա,
Որտեղ Կատվին պատահում ա,
Վեր ա թըռչում, վըրա վազում,
Իրեն մորթին ետ ա ուզում.
Իսկ սևերես Կատուն հանկարծ
Ետ ա դառնում ու բարկացած
Փըշտացնում ա. մըթամ նոր եմ
Ցըրցամ տըվել, թե որ կարեմ:

1886 Հովհաննես Թումանյան

Кот-скорняк

Скорняжным
Теплым
Ремеслом
Занялся кот
Когда-то.
Мурлыча песню,
За стеклом
Сидел
Скорняк усатый,
Как вдруг
К нему
Явился пес
И шкурку
Мягкую
Принес.

«Здорово, кот! —
Промолвил пес,
Протягивая лапку. —
Трещит
На улице мороз,
Скорее
Шей мне шапку!
Я за ценой
Не постою.
Ну, что ж,
Сошьешь?»
«Изволь, сошью!»

«А долго ль ждать?»
«В денек-другой
Окончу я работу.
Ты приходи,
Мой дорогой,
За шапкою в субботу!
Папаху шить —
Не шубу шить.
Для друга
Можно
Поспешить!

Такую шапку
Смастерим,
Что будет всем
Завидно
А о цене
Поговорим.
Нам торговаться
Стыдно.
Папаху шить —
Не шубу шить.
С деньгами можно
Не спешить».

В субботу утром
Старый пес,
Потягиваясь зябко,
Просунул в дверь
Замерзший нос.
«Ну что,
Готова шапка?»
«Нет», — говорят
Ему в ответ.
«А где хозяин?»
«Дома нет!»

Продрогший пес
Присел и ждет
Перед крыльцом
На тряпке.
Вот по дорожке
Кот идет
В богатой
Новой шапке.
Увидев пса,
Сказал он так:
«Зачем торопишься,
Чудак?
С таким шитьем
Нельзя спешить.
Нешуточное дело!
Папаху шить —
Не шубу шить,
Но надо шить умело.
Побрызгал шкурку
Я с утра,
Теперь кроить ее пора!»

«Мне очень жаль, —
Ответил пес, —
Что шапка не готова,
Но не сердись
На мой вопрос:
Когда явиться
Снова?
Не в гости
Я хожу
В твой дом,
А за своим
Хожу
Добром!»

«Ну, так и быть, —
Бормочет кот, —
Приди к обеду
В среду!»
Среда настала.
Пес идет
За шапкою
К соседу.
«Как поживаешь?»
«Жив-здоров!»
«Готов заказ?»
«Нет, не готов!»
Тут вышел крупный разговор,
Потом и потасовка.
«Ты, братец, плут!»
«Ты братец, вор,
Жена твоя воровка!»
«Щенок!»
«Урод!»
«Молокосос!»
«Паршивый кот!»
«Плешивый пес!»

Доходит дело
До суда.
Узнав
Про эту драку,
Судья сказал:
«Позвать сюда
И кошку, и собаку!»
Лукавый кот
И бедный пес
Вдвоем явились
На допрос.

Кто их судил,
Когда и как —
Отдельно
Или вместе, —
Я не скажу.
Но кот-скорняк
С тех пор пропал
Без вести.
Бежал он,
Хвост подняв трубой,
И все меха
Унес с собой!

А так как
Этот кот-скорняк
Всем нашим кошкам
Прадед, —
Семейства кошек
И собак
Между собой
Не ладят.
Кота увидев,
Честный пес
Рычит
И громко лает,
Как будто
Каверзный вопрос
Задать ему желает:
«Готова шапка
Или нет?»
А кот
Шипит ему в ответ.
При этом кот
Плюется так
В смущенье
Или в страхе,
Как это делал
Кот-скорняк,
Когда кроил папахи.

Ованес Туманян
Перевод Самуила Маршак

Источник